ÚVOD


Ateliér lime-3 vznikol ako združenie mladých architektov spolupracujúcich už dlhšiu dobu na spoločných projektoch.
Zaoberáme sa architektonickou a projekčnou činnosťou, grafikou a im príbuznými odbormi.
Navrhujeme všetky typy budov od bytových a občianskych až po výrobné objekty. Spracúvame urbanistické projekty a návrhy interiérov.
Vypracúvame kompletnú projektovú dokumentáciu stavieb od zamerania skutkového stavu až po realizačné projekty, vrátane návrhu a realizácie umeleckých diel do interiérov. Bližšie informácie nájdete v našomponukovom liste