Ing. Mikuláš PAULO, autorizovaný architekt


Kontakt:

Adresa Jantárová 8,  040 01  Košice
email paulo@netkosice.sk
mobil +421 (907) 172339

Vzdelanie

Sept. 1994 - Aug. 2000 Technická Univerzita v Košiciach, Slovensko
Fakulta stavebná, odbor Architektúra
Diplomová práca - Rekonštrukcia divadla Thália v historickom centre Košíc
Sept. 1990 - Jún 1994 Gymnázium Šrobárova,
Košice, Slovensko

2 - 15 Júl 2000 Summer Course "Architecture Identity" - účastník kurzu
Gliwice, Poľsko
Aug. 1997 Summer Course "Design and Analysis of Buildings and Architectural Constructions" - účastník kurzu
Brusel, Belgicko

Pracovné skúsenosti

Okt. 2005 - súčasnosť SZČO
Okt. 2002 - Okt. 2005 zamestnanec, Kohlmayer - Ateliér Archus, Prešov,Hlavná 108,
Doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD.
pozícia: architekt, projektový manažér, projektant
Aug. 2000 - Okt. 2002 zamestnanec, Zinpro a.s., ul. Alexandra Markuša 1, 071 01 Michalovce
www.zinpro.sk
pozícia: architekt, projektant